Barbara Maria Pełech

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, na kierunku pedagogika specjalna.  Zawodowo oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel orientacji przestrzennej. Prywatnie osoba, której serce skradły dzieci specjalnej troski. Współpracuje z placówkami Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. Od czasu studiów jest zaangażowana  w posługę w Dziele Matki Róży Czackiej, nazywanej Niewidomą Matką Niewidomych.

Dostosowała kilka obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Jako nauczycielka niewidomych uczniów, poszukuje rozwiązań grafiki dotykowej w tworzonych książeczkach sensorycznych.