Roksana Hajduk

Absolwentka liceum ogólnokształcącego w Laskach, pedagog specjalny – dyplom na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie –  i muzykoterapeutka: ukończyła szkołę muzyczną, w zakresie  śpiewu i fortepianu oraz dwustopniowe szkolenie terapeutyczne. Nauczycielka rewalidacji w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce Zdroju. Autorka specjalistycznych pomocy tyflologicznych oraz pomocy dydaktycznych, w oparciu o literaturę dziecięcą (teksty brajlowskie, ilustracje dotykowe).