prof. Anna Czabanowska-Wróbel: Tradycje, zwyczaje, obrzędy w książkach dla dzieci.