Miriam Synger: Jak mówić o inności na podstawie kultury i religii żydowskiej