Katarzyna Zechenter

Poetka, polonistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską obroniła w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanu Michigan w Ann Arbor. Obecnie wykłada na University College w Londynie. Jest autorką pierwszej, napisanej w języku angielskim monografii Tadeusza Konwickiego („History and Politics in Tadeusz Konwicki’s Fiction”). Naukowo zajmuje się koncepcjami pamięci i motywem Krakowa w literaturze oraz zagadnieniami dwujęzyczności. Wydała książkę „Bilingual and Bicultural” oraz „Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych”. Jej tom wierszy „W cieniu Drzewa”. Wiersze ukazał się w wydawnictwie „Austeria” w Krakowie.