Anna Woźniak

Plastyk, ukończyła studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej na stanowisku plastyka pracuje od 2007 roku, przez 6 lat prowadziła cotygodniowe warsztaty plastyczne dla dzieci uczęszczających do biblioteki. Obecnie zajmuje się m.in. graficzną oprawą organizowanych spotkań i wydarzeń kulturalnych, przygotowywaniem ekspozycji, a także współtworzy cykl warsztatów typo-literackich dla dzieci podczas corocznych akcji Lato i Ferie z Książką.