Marta Woszczak

Doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Prowadzi fanpage Ośrodka na portalu FB. Współzałożycielka i sekretarz redakcji czasopisma „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty”. Propagatorka czytelnictwa i sztuki książki. Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą współczesnej polskiej książce ilustrowanej i obrazkowej dla dzieci. Wraz z wydawnictwem Przygotowalnia, które współtworzy, prowadzi warsztaty książkowe dla dzieci. Badaczka książki dziecięcej, edaktorka, redaktorka i operator DTP, grafik, tłumacz.