Kristina Wåhlin

Od 2005 roku jest koordynatorką Litteralund – największego w Szwecji festiwalu literatury dla dzieci i młodzieży. Festiwal odbywa się każdego roku w kwietniu , trwa sześć dni, podczas których organizowanych jest ponad 100 spotkań autorskich, warsztatów, przedstawień teatralnych i innych wydarzeń przeznaczonych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych zajmujących się promocją czytelnictwa. Głównym celem festiwalu jest ułatwianie dostępu do świata literatury i wskazywanie wielu dróg, które do niego prowadzą.