Krystian Truchalski

Opowiadacz/storyteller, muzyk, pedagog, terapeuta SI,
animator. Poprzez spotkania zaprasza do przestrzeni w której tka opowieści.
Ukończył studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku
oligofrenopedagogika. Współpracuje z licznymi instytucjami kulturalnymi,
oświatowymi oraz firmami z różnych branż. Specjalizuje się w warsztatach
muzycznych, terapeutycznych i storytellingowych. Więcej dowiesz się na stronie
www.krystiantruchalski.pl