Ewelina Rąbkowska

Literaturoznawczyni specjalizująca się w literaturze dla dzieci i młodzieży. Absolwentka studiów podyplomowych Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności na Uniwersytecie Warszawskim. Starszy bibliotekarz w Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Członkini Polskiej Sekcji IBBY. Recenzentka literatury dziecięcej i młodzieżowej publikująca w czasopismach „Guliwer”, „Nowe Książki” i „Ryms”. Autorka wielu artykułów naukowych i referatów z zakresu badań literackich.
Organizatorka działań mających na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.