Joanna Piekarska

Joanna Piekarska jest absolwentką Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów  „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży” w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkinią Polskiej Sekcji IBBY, od 2004 roku pracuje w Bibliotece Narodowej, obecnie na stanowisku kierownika Pracowni Uzupełniania Zbiorów. Joanna Piekarska jest autorką licznych szkoleń w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz możliwości ich wykorzystania we wspieraniu procesu edukacyjnego, rozwojowego, biblioterapeutycznego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z różnymi kategoriami czytelników; dziećmi, dorosłymi, osadzonymi. Wyróżniona Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.