Wanda Papugowa

Wanda Papugowa – psycholog, edukator, mediator. W pracy zawodowej zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom  i dorosłym, racjonalną terapią zachowania oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Opracowuje autorskie projekty warsztatów i kursów. Jest autorką książki  „Edu.pl, czyli rzecz o szkole” i redaktorką poradnika dla rodziców i wychowawców „Przedszkolak”. Do września 2019 była dyrektorem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.