Wanda Matras-Mastalerz

dr Wanda Matras-Mastalerz – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami. Realizatorka projektów w ramach Centrum Leczenia Czytaniem powołanego w Krakowie przez Fundację Poemat. Słowa na wagę oraz prowadząca spotkania Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych dla Dzieci. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji literatury, animacji czytelnictwa, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik kilkunastu Uniwersytetów Dzieci i Rodziców. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.