Magdalena Komór

Bibliotekarka z wykształcenia, zamiłowania, genetycznie obciążona zawodem od dwóch pokoleń…  Ukończyła bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, posiada również również tytuł technika obsługi turystycznej i hotelarstwa. Od 17 lat pracuje w małej filialnej bibliotece w Stróży dla GBP w Rząśni (woj. łódzkie). Najbardziej ceni sobie pracę z dziećmi, z którymi zajmuje się animacją czytelnictwa i kultywowaniem tradycji. Od 2010 roku liderka Kampanii CPCD, moderatorka dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki, partnerka akcji „Łódzkie Czyta” z wyróżnieniami i nagrodami w organizowanych konkursach. Dwukrotnie doceniona na „Rabka Festival” w konkursie na najlepszy pomysł promujący czytanie Zwyrtała”.