Marta Kolecka-Hordziej

Urodzona w Rabce, absolwentka Liceum im. E.Romera oraz Instytutu Sztuki w Krakowie, specjalność grafika.
Nauczyciel plastyki, animator kultury, uczestnik wielu projektów edukacyjno-kulturalnych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Mieszka, maluje i pracuje w Brodach pod Lanckoroną. Marzy o powrocie do Rabki.