Julius Keleras

litewski poeta, pisarz, autor sztuk teatralnych, librett, artysta fotografik. Wydał czternaście tomów poezji i kilka książek dla dzieci, między innymi Umorusana królewna, na podstawie której powstał balet dla dzieci. Jest tez autorem serii książek z krótkimi, pogodnymi opowieściami prozą. Jedna z nich jest, tłumaczona na język polski książka 17 niedokończonych historyjek.