Kęstutis Kasparavicius

Litewski pisarz i ilustrator, autor ponad 50 książek dla dzieci, które zostały przetłumaczone na 22 języki. Jego pogodne ilustracje, których bohaterami są najczęściej zwierzęta, były wielokrotnie nagradzane, między innymi podczas największych europejskich Targów Książki Dziecięcej w Bolonii
Rodzice wysłali go na studia dyrygentury chóralnej w Konserwatorium im. Ciurlionisa w Wilnie, ale artysta zmienił plany i ostatecznie ukończył projektowanie graficzne na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Przez jakiś czas pracował jako grafik w wydawnictwie, a w 1984 roku opublikował swoją pierwszą książkę. Mieszka w Wilnie.