Krystyna Kachel

Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Od 15 lat zawodowo związana z Teatrem Lalek “Rabcio” w Rabce-Zdroju. Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół “Rabcia”. Od wielu lat prowadzi aktywną działalność kulturalno-edukacyjną realizując swoje autorskie projekty: “Spotkania z Rabciem”, “Lekcje teatralne”, warsztaty: Teatr Rąk, Teatr Przedmiotu, podejmując współpracę z różnymi placówkami oświatowymi.