Anna Giniewska-czyli-CzytAnia

Lubuski Bibliotekarz Roku 2019. Propagatorka głośnego czytania, edukatorka, biblioterapeutka i bibliotekarka Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.  Pomysłodawczyni licznych akcji czytelniczych dla szkół i przedszkoli m. in. międzynarodowa Przerwa na czytanie, w której wzięło już udział prawie 2 miliony osób – akcja otrzymała główną nagrodę „Zwyrtała 2023”, Czytanie na drugie śniadanieZaczytany ogród przedszkolaka, O!czytana rodzina.  Wprowadziła na polski grunt nową metodę czytelniczą pracy w bibliotece Storytime, wykorzystującą tzw. Tablicę Opowieści. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana (3 Nagrody i 7 Wyróżnień) przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” na przestrzeni lat 2013-2023. Odznaczona Medalem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego za działania na rzecz biblioterapii.

Swoją czytelniczą aktywnością dzieli się na profilu CzytAnia