Laura Forcella Iascone

Do 2018 roku pracowała jako nauczycielka języka włoskiego i łaciny w Liceo scientifico di Stato „A. Calini” w Brescii. W centrum jej zainteresowań znajduje się popularyzacja literatury. Jest pomysłodawczynią i organizatorką  wydarzeń kulturalnych o zasięgu  lokalnym i europejskim, między innymi „Booktrailer Film Festival” – międzynarodowego festiwalu filmów promujących literaturę. Autorka książek i  artykułów o tematyce edukacyjnej publikowanych we włoskich i zagranicznych czasopismach, prelegentka na konferencjach organizowanych przez Towarzystwo Dantego w Lombardii.