Anna Maria Czernow

Anna Maria Czernow, badaczka literatury dla dzieci i młodzieży, krytyczka literacka. Autorka wielu artykułów poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach branżowych. Stypendystka Internationale Jugendbibliothek w Monachium. Od 2015 roku prezeska Polskiej Sekcji IBBY. Jej zainteresowania naukowe to między innymi: teoria literatury dla młodego odbiorcy, klasyka anglosaskiej i skandynawskiej literatury dla dzieci oraz fantastyka XIX, XX i XXI w. Przygotowuje pracę doktorską zatytułowaną Strategie karnawalizacji w prozie fantastycznej lat 1865-1950 kierowanej do młodych odbiorców na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego