Anna Czabanowska-Wróbel

Profesor literaturoznawstwa, wykłada na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w historii literatury Młodej Polski oraz badaniach nad poezją współczesną. Stworzyła Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest jurorem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – kiedyś była jej laureatką. Jej zainteresowania naukowe obejmują: literaturę Młodej Polski, przemiany w poezji polskiej od końca XIX wieku do współczesności, badanie wyobraźni poetyckiej, baśń w literaturze, literacki temat dziecka i dzieciństwa.