Małgorzata Chrobak

Literaturoznawczyni, profesor uczelni w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kieruje Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży UP. Zajmuje się naukowo polską i obcojęzyczną literaturą dla dzieci, baśniami i fantastyką, a także prozą dla młodzieży i młodych dorosłych. Jest m.in. autorką książek: Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Ostatnio opublikowała tomy: Michael Ende – czuły fantasta i Od powieści dla dziewcząt do narracji dziewczyńskich.