Małgorzata Chrobak

Doktor nauk humanistycznych, pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest wykładowcą literaturoznawstwa
w Instytucie Filologii Polskiej. Literaturą dziecięcą i młodzieżową zajmuje się zawodowo, pisząc książki
i artykuły naukowe o baśniach, realizmie magicznym i o fantastyce. Ostatnio opublikowała monografię o bohaterach literatury z okresu PRL-u, by na nowo pokochać książki Adama Bahdaja i Edmunda Niziurskiego. Z każdej podróży przywozi kamienie, muszle i obowiązkowo porcelanowe filiżanki. Lubi wycieczki rowerowe, a także spacery z psem Aresem.