Adam Bartosz

Etnograf, muzeolog, d yrekt or Muzeum Okręgowego w Tarnowie (1980-2012). Twórca pierwszej w świecie stałej ekspozycji Historia i kultura Cyganów/Romów (1990), uważanej za „muzeum romskie”. Badacz historii Żydów w Galicji. Autor opracowań o tematyce romskiej i żydowskiej oraz regionalnej publikowanych w kraju i zagranicą. Jest również autorem wielu wystaw krajowych i zagranicznych poświęconych tej tematyce. Prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, inicjator m. in. cyklicznych projektów Galicjaner Sztetl i Taboru Pamięci Romów. Wykłada kulturę i historię Romów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członek Gypsy Lore Society.