Jacek Antczak

Doktor ornitologii, od 40 lat badający awifaunę Pomorza. Wieloletni nauczyciel akademicki, autor ponad 50 prac naukowych i rozdziałów w książkach. Członek kilku towarzystw naukowych i organizacji zajmujących się ochroną ptaków. Popularyzator wiedzy o ptakach i współtwórca grupy osób zainteresowanych obserwacjami ptaków na Pomorzu. Interesuje się naukowo czynnikami regulującymi dynamikę zmian liczebności populacji ptaków. Zajmuje się również ochroną ptaków na Pomorzu.