prof. Grzegorz Leszczyński: „Wielka książka, mały człowiek”: samobieżne pociski atomowe Instytutu Książki