dr hab. Tomasz Majkowski: Jak wykorzystywać gry planszowe i komputerowe do zainteresowania młodych własnymi korzeniami.