Anna Czabanowska-Wróbel: Literatura dziecięca pomiędzy globalnym a lokalnym