Wręczenie nagrody w konkursie na najlepszy pomysł promujący czytelnictwo „Zwyrtała 2019” i prezentacja zwycięskiego pomysłu