Viive Noor: W poszukiwaniu ilustrowanych opowieści, czyli o pracy kuratora międzynarodowych wystaw ilustracji książkowych.