Carola Gaede: „Budowanie więzi pomiędzy dziećmi i młodzieżą z całego świata za pomocą książek i opowieści”