Katarzyna Zechenter

poetka, polonistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską obroniła w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanu Michigan w Ann Arbor. Obecnie wykłada na University College w Londynie. Jest autorką pierwszej, napisanej w języku angielskim monografii Tadeusza Konwickiego (History and Politics in Tadeusz Konwicki’s Fiction). Naukowo zajmuje się koncepcjami pamięci i motywem Krakowa w literaturze oraz zagadnieniami dwujęzyczności. Wydała książkę Bilingual and Bicultural oraz Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych
Jej tom wierszy, W cieniu Drzewa. Wiersze ukazał się w wydawnictwie „Austeria” w Krakowie.