Katarzyna Ceklarz

Etnolog i socjolog, przewodnik beskidzki i tatrzański. Doktorantka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożycielka oraz sekretarz Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec. Autorka m.in.: Monografii Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, podręcznika Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski, Góralskie czary. Słownik magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich (wspólnie z U. Janicką-Krzywdą) oraz artykułów: Kultura ludowa Górali Spiskich (Kraków 2012), Kultura ludowa Górali Zagórzańskich (Kraków 2013) oraz Kultura ludowa Górali Pienińskich (współredakcja z U. Janicką-Krzywdą, 2014).